Bakırköy Etüt Merkezi
Anasayfa / Eğitim / Edinimde Eğitim

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

 

20 yıllık deneyimi, başarısı ve vizyonu ile öğrencileri geleceğe hazırlayan, fiziki şartları, deneyimli öğretmen kadrosu, analitik düşünceyi destekleyen DKS ve ZPT®  yaklaşımı, kişiye özgü rehberlik hizmeti ve sınava hazırlık merkezleriyle eğitime yeni bakış açısı kazandırmaktadır.
 
 
Rehberlik& Kariyer Planlama
 

 “Her çocuk eşsizdir” anlayışıyla, öğrencilere özel çalışmalar gerçekleştirilir.
 
Kişiye Özgü Çözüm Odaklı Proaktif Rehberlik
 

EDİNİM EĞİTİM KURUMLARINDA Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Biriminin felsefesi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımıdır. Edinim Sınav Hazırlık Merkezleri, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla bu yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler.
 
Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile öğrencilerin gelişim planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılarak, en uygun danışmanlık metotlarıyla bilinçlendirme ve yönlendirme hizmeti verilir.
 
Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci alanında uzman danışman tarafından izlenir. Öğrencilerin kişisel gelişim haritası, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel, bireysel ve mesleki kararları yönlendirilir.
 
 
Edinim Danışmanlık
 

EDİNİM EĞİTİM KURUMLARINDA her öğrenci bir Edinim Danışman tarafından takip edilir. Öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla yıl içerisinde farklı çalışmalar gerçekleştirilir
 
Ergenlik döneminde öğrencilerin “Ben kimim?” ve “Kim olmalıyım?” sorularının yanıtını bulmalarına yardımcı olunur.
 
 
ZPT®  (Zihin Performans Testi)
 

Rehberlik& Kariyer Planlama Birimi öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek gelişimlerine yardımcı olmayı hedefler. Bu kapsamda öğrencilere kurumsal çözüm ortaklarımız aracılığıyla, ZPT® (Zihin Performans Testi), her yaştan bireylerin zihin performans düzeylerini belirlemek için uygulanan, Türkiye’de standardizasyonu yapılmış ve geçerliliği onaylanmış zihinsel bir yetenek testidir. Yapılan ölçümler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlarla ilgili uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından öğrenciye özgü çalışmalar yapılır. ZPT sonucuna göre öğrencilerin zihinsel becerileri ölçülür ve bu veriler onların akademik başarılarını olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanılır.
 
Mesleki Eğilim Belirleme Testi
 

Öğrencilerin gerçek potansiyellerine ulaşmaları, kariyer eğilimlerini ve kişilik özellikleri ile uyumlu meslekleri keşfetmeleri amacıyla, öğrencilerin becerileri, güçlü ve zayıf özellikleri, tercih ettikleri çalışma ortamları ve onlar için doğru olan öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla uygulanır.
 
Sınav Motivasyon Süreçleri
 

EDİNİM EĞİTİM KURUMLARI öğrencileri istekleri, beklentileri ve ilgilerini keşfederek bu yönde geleceklerini şekillendirirken onları destekleyici çalışmalar yapılır. Öğrencilere hem psikolojik hem de kalıcı öğrenme gerçekleşmesi amacıyla gerekli planlamalar ve yol haritaları ile destek olunur. Yıl boyunca düzenlenen etkinlikler ile öğrencilerin sınav motivasyonunun yüksek tutulması ve sınav kaygılarının azalmasına destek olunması amacıyla atölye, bireysel ve grup çalışmaları yapılır.
 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 

Edinim Dijital Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ED-BİT) ders müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanmıştır.
Teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmek, bu hizmetlerin çalışma prensiplerinin keşfedilmesini sağlar.
 
Eğitime Teknolojik Destek
 

Edinim Dijital Bilgi ve İletişim Teknolojileri Biriminin katkılarıyla hazırlanan online platformlar ile öğrencilerin bilgiye 7/24 ulaşabilmeleri, gelişim sürecini yakından takip etmeleri sağlanır. www.edinimakademi.com portalı sayesinde öğrenci;
 

  • Güncel duyurulara,
  • ​Bilgilendirme mesajlarına,
  • Ders videolarına
  • Ders notlarına
  • Rehberlik bilgilerine
  • Sınav sonuçlarına

ve daha fazlasına sınırsız ulaşma imkanına sahip olmaktadır.